{tab=Consultanta juridica}

Blocul Național Sindical acordă consultanță juridică membrilor de sindicat care se confruntă cu probleme legate de nerespectarea/încălcarea drepturilor individuale sau colective ce decurg din legislația muncii în general și din contractul individual de muncă în special.

Experții BNS pot fi sesizați prin completarea formularului alăturat pentru spețe legate de desfacerea contractului de muncă, neplata unor drepturi salariale, încălcarea normelor de muncă, sancțiuni disciplinare, încălcarea programului de muncă, etc

 

{tab=Biblioteca spete}

 1.  Dreptul la concediu anual plătit
 2. Calea de atac în materia contenciosului administrativ, împotriva hotărârilor pronunțate în această materie
 3. Decizia Curţii de Apel Galaţi nr. 472 din 26 septembrie 2017, Secţia pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale
 4. Legalitatea deciziei de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale
 5. Majorarea pensiei de serviciu cu 1% din baza de calcul pentru fiecare an care depăşeşte vechimea în magistratură
 6. Recursurile în interesul legii, în interpretarea şi aplicarea art. 252 alin. (1) din Codul muncii, republicat
 7. Dezlegarea unor chestiuni prealabile de drept privind interpretarea sintagmei „fără încheierea unui contract individual de muncă”, prevăzută de art. 260 alin.(1) lit. e) din Codul muncii, în sensul de a stabili dacă include și situația contractului de muncă suspendat
 8. Interdictii cu titlu imperativ prevazute de art. 59 si 60 din Codul muncii, republicat, a caror incalcare atrag nelegalitatea concedierii salariatilor
 9. Concedierea: Tot ce trebuie sa stie salariatii atunci cand sunt dati afara de la locul de munca
 10. Procedura de concediere pentru motive ce ţin de persoana salariatului a fost clarificată printr-o decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), ce a apărut recent în Monitorul Oficial şi a devenit deja obligatorie.
 11. Decizia nr.34 în dosarul nr.2436/1/2016 - În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 77 din Codul Muncii, cu referire la dispoziţiile art. 278 alin. (1) din Codul Muncii şi la dispoziţiile art. 1326 din Codul Civil, decizia de concediere individuală emisă potrivit dispoziţiilor art. 76 din Codul Muncii se poate comunica prin poşta electronică
 12. ÎCCJ. Dezlegarea unor chestiuni de drept referitor la momentul până la care poate fi revocată decizia de concediere
 13. Eliberarea din funcţie ca urmare a refuzului acordării autorizaţiei de acces la informaţii clasificate. Imposibilitatea contestării în fața unei instanţe a acestui refuz. Încălcarea art. 6 din Convenţie. Hotărârea CEDO în cauza Miryana Petrova c. Bulgariei
 14. Contestaţie împotriva unei decizii de concediere. Încălcarea dreptului de acces la instanţă prin efectul combinat al jurisprudenţei neunitare privind calitatea procesuală pasivă şi instituirea unui termen de formulare a contestaţiei.
 15. Respingerea excepţiei invocate, reţinându-se faptul că prevederile de lege criticate stabilesc condiţiile în care angajatorul poate dispune concedierea salariatului din motive ce nu îi sunt imputabile acestuia
 16. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 78 Codul muncii, raportat la prevederile art. 76 lit. b) din același act normativ
 17. Concediere in temeiul art. 65 din Codul muncii. Limitele in care instanta poate cenzura masura luata de unitate din perspectiva oportunitatii acesteia.
 18. Indicarea în decizia de concediere doar a prevederilor normative pe care se întemeiază aceasta (respectiv articole din Codul muncii și din Contractul colectiv de muncă), fără a face niciun fel de referire la modul concret de săvârșire a faptei de către contestator sau la data la care a avut loc fapta, atrage nulitatea absolută a deciziei de concediere
 19. Întrebare preliminară cu privire la concedierea unor angajați din sectorul public
 20. În cazul concedierii salariatului în temeiul art. 65 alin. 1 Codul muncii legea nu prevede dreptul salariatului de a opta pentru revenirea pe postul deţinut anterior
 21. Oferirea unui alt loc de munca este obligatorie numai daca exista asemenea loc de munca vacant in unitate. Nu s-a mai pastrat obligatia de a solicita sprijinul organului ierarhic superior si a organelor de repartizare in munca si nici aceea de a lua masuri pentru recalificarea persoanelor ale caror contracte individuale de munca ar urma sa fie desfacute
 22. Decizie de desfacere a contractului de muncă. Lipsa descrierii faptei. Consecinţe
 23. Concediere disciplinară. Sustragerea de către salariat a unor bunuri din depozitele angajatorului. Răspunderea penală şi răspunderea disciplinară. Distincţii
 24. Caracterul subiectiv al desfiintării postului
 25. Anulare decizie de concediere. Inexistenţa unei desfiinţări efective, reale şi serioase a locului de muncă.
 26. Contestaţie împotriva deciziei de concediere
 27. Dispozitiile art. 65 din Codul muncii reprezinta o sursa inepuizabila de idei pentru jurisprudenta. Nuante subtile, uneori surprinzatoare, altadata contradictorii, fac dificila orice incercare de anticipare a solutiei intr-un astfel de litigiu. Redam mai jos cateva adnotari.
 28. Marginalizarea şi desfacerea contractului de muncă unei persoane, care anterior a sesizat CNCD pe criteriul maternităţii, reprezintă discriminare
 29. Cuprinsul deciziei de concediere disciplinara – controverse jurisprudentiale
 30. DECIZIE nr. 18 din 13 iunie 2016 privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 278 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi dispoziţiile art. 1.324, 1.325 şi 1.326 din Codul civil, republicat
 31.  Salariații fără contract vor putea dovedi raportul de muncă prin orice mijloace de probă 
 32. DECIZIE nr. 37 din 7 noiembrie 2016 referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 57 alin. (5) şi (6) din Codul muncii, combinat cu art. 211 lit. b) din Legea nr. 62/2011, art. 35 din Codul de procedură civilă şi art. 6 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului
 33. Hotărârile Curții de la Strasbourg subliniază necesitatea de a nu exista o confuzie între funcțiile de procuror și de judecător
 34. DECIZIE nr. 13 din 13 iunie 2016 referitoare la recursul în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 500/2002), ale art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007), coroborate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi completările ulterioare (Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002), şi ale art. 222 din Codul civil, adoptat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul civil), vizând calitatea procesuală pasivă a acestui minister în litigiile dintre angajaţi şi instituţiile/unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea sa, având ca obiect solicitarea unor drepturi de natură salarială, raportat la calitatea sa de ordonator principal de credite
 35. DECIZIE nr. 13 din 16 mai 2016 privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 35 din Codul de procedură civilă, art. 111 din Codul de procedură civilă din 1865, art. 2.502 din Codul civil, art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată şi Ordinul nr. 50/1999
 36. DECIZIE nr. 818 din 3 iulie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, art. 2 alin. (3) şi art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 37. Munca peste program la contractele cu timp parțial va fi sancționată cu amenzi de până la 10.000 de lei 
 38. Dezlegarea unor chestiuni de drept referitor la cumularea indemnizației de șomaj cu indemnizația de ședință cuvenită consilierilor locali
 39. Certificatele de handicap pentru copii au de acum termene diferite de valabilitate
 40. Raport referitor la colaborarea interinstituţională a instanţelor de judecată cu ceilalţi parteneri din sistemul judiciar
 41. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Drepturile personalului care participă la misiuni de menţinere a păcii în afara teritoriului statului român
 42. Dezlegarea unor chestiuni de drept. Scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii
 43. Dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluţionat cinci sesizări în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
 44. Articol din Legea securității şi sănătăţii în muncă, declarat neconstituţional
 45. Dezlegarea unor chestiuni de drept referitor la salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 46. Dezlegarea unor chestiuni de drept referitor la . scutirea de la plata taxei judiciare de timbru în calea de atac
 47. Dezlegarea unor chestiuni de drept referitor la dreptul la plata tichetelor/ voucherelor de vacanţă.
 48. Dezlegarea unor chestiuni de drept referitor la cumularea indemnizației de șomaj cu indemnizația de ședință cuvenită consilierilor locali 
 49. Dezlegarea unor chestiuni de drept referitor la salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 
 50. Dezlegarea unor chestiuni de drept referitor la cumularea indemnizației de șomaj cu indemnizația de ședință cuvenită consilierilor locali 
 51. Dezlegarea unor chestiuni de drept referitor la . scutirea de la plata taxei judiciare de timbru în calea de atac

{tab=Stiri}

 

  fnfmcvFederația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane, cea mai mare federație sindicală a ceferiștilor din România, în parteneriat cu Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, organizează mâine, 20 aprilie, un miting de protest, în București.

   Mitingul va începe la ora 10.00, în parcul din fața Ministerului Transporturilor. Apoi, lucrătorii feroviari se vor deplasa în marș către Piața Victoriei unde, în fața Guvernului României, vor protesta între orele 11.00 și 12.00.

  Citește mai departe...

  sigla snlpBlocul National Sindical și Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare (SNLP) organizeaza Conferinta de presa pe data de 08.08.2017 incepand cu ora 11, la sediul Blocului National Sindical din Str Turturelelor nr 11A, cladirea C, etajul 3, sector 3 Bucuresti.

  Conferința de presă va fi sustinuta de Presedintele BNS, dnul Dumitru Costin, impreuna cu dnul Ștefan Teoroc, Vicepresedinte BNS și Președinte al SNLP.

  In cadrul conferintei se anunta revendicarile si planul de actiuni sindicale oferindu-se detalii cu privire la organizarea unui miting de amploare (2000 de participanti) in fata sediului Ministerului Justitiei, pe data de 17.08.2017.

  Citește mai departe...

  ccoo siglaCCOO Spania împărtășește îngrijorarea Confederației Europene a Sindicatelor (ETUC) și a Confederației Sindicale Internaționale (ITUC) cu privire intenția Guvernului României de a transfera integral sarcina contribuțiilor de asigurări sociale asupra lucrătorilor.

  Citește mai departe...

  juncker newsroomPreședintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker s-a adresat Parlamentului European, prezentând starea Uniunii Europene, realizările din anul precedent și prioritățile pentru anul următor.

  Discursul Dnului Juncker a fost urmat de o dezbatere în Plenul Parlamentului, acesta fiind primul pas în deschiderea dialogului Comisiei cu Parlamentul și Consiliul pentru pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru anul următor.

  În discursul său Președintele Juncker a precizat faptul că următoarele 12 luni sunt cruciale pentru realizarea unei Europe mai bune, respectiv: o Europă care protejează; o Europă care păstrează modul de viață european; o Europă care îi capacitează pe cetățenii noștri; o Europă care apără atât în plan intern, cât și extern; și o Europă care își asumă responsabilitatea.

  Citește mai departe...

  Într-un discurs adresat membrilor CONGRESULUI BNS DIN LUNA NOIEMBRIE 2016, dnul Florin Iordache (deputat PSD), în calitate de Președinte al Camerei Deputaților, condamna intenția Guvernului tehnocrat de a transfera sarcina finanțării sistemului de securitate socială de la angajator la angajat.

  După un an, în totală contradicție cu declarațiile de la acea vreme, Guvernul PSD adoptă OUG 79/2017.

  De această dată măsura nu mai este considerată jignitoare.

  Ne întrebăm dacă la acea vreme dnul Iordache nu cunoștea prevederile Programului de Guvernare PSD sau ideea transferului contributiilor sociale este una îmbrățișată ulterior campaniei electorale.

  Citește mai departe...

  decl romaSunt zece ani de când a izbucnit criza financiară din 2007-2008, o criză bancară care a dus la criza datoriei publice.

  O criză economică care a declanșat o criză politică și socială. Austeritatea nu a fost soluția potrivită și a condus la o deziluzie generală și reactii excesive împotriva Europei.

  Conflictele violente din regiunile învecinate și terorismul de pe teritoriul nostru au întărit sentimentul de criză. În căutarea securității, un număr fără precedent de refugiați fug către Europa.

  Lucrătorii sunt conștienți de impactul digitalizării și al schimbărilor climatice asupra locurilor de muncă și asupra vieții lor, dar puțini dintre ei văd factorii de decizie făcând faƫă acestor provocări.

  Citește mai departe...

  holiday eurostatPentru mulți din cetățenii europeni vara înseamnă vacanță și calatorii.

  Cu toate acestea, o treime din populația UE nu-și permite o săptămână de vacanță pe an, departe de casă, în special în cazul familiilor cu copii dependenți.

  Cea mai mică incidență se înregistrează în Suedia (8,2%), cea mai mare în România (66,6%), urmată de Croația (62,8%).

  Citește mai departe...

  poza 1 maiLucrătorii din numeroase părți ale lumii celebrează ziua de 1 mai.

  Acum, din păcate, suntem martori ai unor vremuri în care realizările generațiilor anterioare de lucrători, celebrate în prima zi de mai, se află sub un atac continuu și sistematic, deoarece bogații lumii, ajutați de guverne adeseori, scriu si rescriu regulile economiei globale.

  Guvernele de cele mai multe ori dau înapoi, preocupându-se de voia celor ultra-bogați și renunțând să își îndeplinească datoria de a asigura condiții de muncă decente pentru toți cetățenii și de a pune capăt sărăciei.

  Citește mai departe...

  3.515 de oameni au murit în accidente raportate la locul de muncă în UE în 2012 - ultima dată când UE a colectat aceste date statistice. 100.000 de persoane mor în UE în fiecare an de cancere ce au legătură cu locul de muncă.

  Citește mai departe...

  hs 2017 800x800 02Ziua Internațională de Comemorare a Lucrătorilor Morți și Răniți, numită și Ziua Memorială Internațională a Lucrătorilor, are loc la 28 aprilie în fiecare an.

  La nivel mondial se desfășoară concomitent zeci de mii de evenimente prin care este subliniat costul uman al condițiilor de muncă proaste, dar și rolul sindicatelor de a face munca mai sigură și promisiunea acestora de a lupta pentru cei vii. (www.28april.org).

  În acest an, Confederația Internaționala a Sindicatelor a ales să se mobilizeze sub motto-ul "Nesigură și nedreaptă - discriminarea la locul de muncă ne rănește pe toți".

  Citește mai departe...

  forbesÎn Europa există peste 400 de miliardari, dar 30 de milioane de lucrători din UE sunt săraci.

  Clasa de mijloc este pe cale de dispariție; discrepanțe urașe între veniturile directorilor executivi și ale salariaților.

  Europa are nevoie de o creștere a salariilor!

  În fiecare primăvară, revista Forbes lansează o listă a miliardarilor lumii - o listă care crește aproape în fiecare an din acest deceniu.

  Lista din 2017 cuprinde 445 de miliardari din țări UE. Valoarea lor netă combinată, potrivit revistei, depășește 1,3 trilioane de euro.

  Citește mai departe...

  20170307 140053Ziua Internațională a Femeii este un moment potrivit pentru a reflecta asupra progreselor realizate, pentru a solicita schimbări și pentru a sărbători actele de curaj și determinare ale femeilor obișnuite, care au jucat un rol extraordinar în istoria țărilor și comunităților lor. În pofida tuturor progreselor înregistrate în obținerea egalității între femei și bărbați, observăm cum se înrăutățesc standardele de viață pentru femeile de pe continentul nostru. În multe țări europene, criza economică a fost utilizată pentru a concentra bogăția și puterea doar în mâinile câtorva, exploatand excesiv forța de muncă, limitând practicile democratice, prin reprimare socială și a mișcărilor cetățenilor, precum și prin creșterea urii și diviziuni între diferitele segmente ale populației.

  Citește mai departe...

  Aproximativ 1500 de membri de sindicat BNS protestează în ploaie împotriva deciziei Guvernului de a transfera aproape integral contribuțiile sociale în sarcina angajatului!

  S-a plecat în marș de la Gara de Sud, mitingul va avea loc în fața Prefecturii Prahova.

   

   

   

   

  Citește mai departe...

  Aprox 10.000 de membri de sindicat protestează la Mioveni!

   

  Se strigă - ”TOȚI PENTRU UNUL ȘI UNUL PENTRU TOȚI!”

   

   

   

   

   

  Citește mai departe...

  candelaDuminică 30 aprilie 2017 a încetat din viață Doru Alexandrescu, fost Președinte al Filialei BNS Iași, a fost unul dintre cei mai cunoscuți lideri sindicali ieșeni.

  Doru Alexandrescu a slujit mișcarea sindicală timp de 26 ani, a fost unul dintre cei mai vocali și mai implicați lideri sindicali ieșeni.

  Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!

  Citește mai departe...

  bnssCa urmare, BNS va protesta mâine, 12.12.2017 în București.

  Din respect pentru Familia Regală și pentru istoria poporului român, având în vedere acțiunile ce urmează a fi organizate la Palatul Regal pentru comemorarea Regelui Mihai, BNS a decis să revizuiască modul de organizare a marșului și mitingului anunțat pentru 12.12.2017.

  Citește mai departe...

  bnssBlocul Național Sindical, confederație sindicală reprezentativă la nivel național, anunță astăzi, 08 februarie 2018, că a finalizat un instrument juridic care poate fi folosit de către orice angajat din România care dorește să-și recapete, în fața instanțelor de judecată, pierderile salariale suferite, începând cu 1 ianuarie 2018, ca efect al adoptării unor acte normative în domeniul salarial sau fiscal.

  Citește mai departe...

  bnssȚinând cont de decesul Majestății Sale, Regele Mihai, considerând că este un moment în care respectul comun pentru una dintre cele mai importante personalități istorice ale României trebuie să devină o prioritate, Biroul Permanent BNS a decis amânarea marșului și mitingului de protest din data de 12.12.2017.

  Biroul Executiv BNS va lua în discuție reprogramarea acțiunii de protest, după încheierea perioadei de doliu național.

  Citește mai departe...

  barcelonaSuntem consternați de acest nou atac laș și ne exprimăm solidaritatea față de victime și rudele acestora, precum și față de locuitorii Barcelonei și Spaniei în general.

  Apreciem profesionalismul și rapiditatea lucrătorilor din serviciile de sănătate și sociale, ale celor din forțele de securitate și de transport.

  BNS se alătură tuturor sindicatelor europene care își exprimă sprijinul pentru Spania în aceste momente cumplite.

  Incă odata, plângem pentru cei pierduți sau răniți în acest oribil atac, dar totodată, ne angajăm să nu lăsăm teroarea să ne învingă și vom continua să depunem toate eforturile pentru pace, democrație, toleranță și echitate.

  Citește mai departe...

  candelaÎn ultimii ani a avut de luptat cu o suferinţă pe care a păstrat-o pentru sine, a luptat din răsputeri şi la final a pierdut.

  Astfel, s-a stins un om care a ştiut să fie alături de oameni, cărora li s-a dăruit, aşa cum s-a dăruit misiunii şi muncii sale până în ultima clipă.

  Prin moartea sa, lasă un gol uriaş pe care nu îl va acoperi nimeni.

  Vei rămâne în inimile noastre pentru totdeauna, Ion Pisc, sindicalist energic şi curajos, puternic şi iubitor de oameni!

  Dumnezeu să-l odihnească în pace!

  Condoleanţe familiei, suntem alături de voi!

  Citește mai departe...

{/tabs}