Hotărârea C-262/14, SCMD
CJUE a pronunțat joi, 21 mai 2015, hotărârea în cauza C-262/14, SCMD. Curtea a declarat: Articolul 2 alineatul (2) şi articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă nu se aplică unei legislaţii naţionale precum cea în discuţie în litigiul principal, care impune încetarea de drept a raporturilor de muncă sau a raporturilor de serviciu ale angajaţilor din sectorul public care beneficiază, pe de altă parte, de o pensie mai mare decât salariul mediu brut şi care nu au optat pentru continuarea acestor raporturi de muncă sau a acestor raporturi de serviciu într un anumit termen. 6 iunie 2014: Conținutul întrebării formulate de către Tribunalul Neamț este redat astfel cum se regăsește în încheierea instanței din 18 iulie 2012 citeste mai mult

Comunicat BNS - Lucratorii Draxlmaier Satu Mare
citeste mai mult

Motive pentru modificari ale CODULUI MUNCII
Reglementarea în detaliu a obiectivelor de performanță. Astfel, obiectivele de performanță fac obiectul negocierii colective, putând fi stabilite pe categorii de salariați, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, după caz. Îndeplinirea obiectivelor de performanță constituie condiții de majorare a salariului sau de promovare în carieră. Neîndeplinirea lor nu poate constitui motiv de concediere pentru necorespundere profesională. Art.40 din actualul cod statueaza ca drept exclusiv al angajatorului stabilirea criteriilor de performanta, acestea putand fi folosite conform art.69, alin.4 ca si criteriu prioritar de concedierea in concedierea colectiva. citeste mai mult

Initiativa legislativa cetateneasca de modificare a Codului Muncii a trecut de Curtea Consitutionala
Munca BNS de strangere a semnaturilor pentru sustinerea proiectului de modificare a Codului Muncii prin initiativa legislativa cetateneasca a fost confirmata de Curtea Constituțională a Romaniei care, cu unanimitate de voturi, a constatat că initiativa legislativa a cetatenilor intitulată “Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii” indeplinește conditiile prevazute de art.74 alin.(1) și (2) din Constitutie. citeste mai mult

Guvernul doreşte trecerea activitatii inspectorilor de muncă sub control politic
19 ianuarie 2015 Ordinea de zi a şedinţei Comisiei de dialog social de la Ministerul muncii de astăzi arată cu elocvenţă faptul că Guvernul insistă să distrugă instituţia Inspecţiei Muncii, refuzând să modifice OUG nr. 86/2014 şi ignorând astfel solicitarea partenerilor sociali. citeste mai mult
<<| <| 1| 2| 3| 4| 5| ...| >| >> Pagina 1 din 10.