Apel către salariații din Societatea Română de Radiodifuziune! Deoarece în ultimele zile am luat act cu surprindere de menţionarea numelui meu în comunicări ale reprezentanţilor Sindicatului Liber din SRR, pe reţele de socializare, mă văd nevoit să iau atitudine denunţând acest act grosolan de manipulare. Mai mult, acest fapt reprobabil s-a mai întâmplat şi cu alte ocazii, când aceleaşi persoane s-au folosit de numele meu făcând afirmaţii mincinoase, atacând într-un mod nedemn de nişte jurnalişti ai radioului naţional alţi colegi ( care însă au avut decenţa de nu intra în nici o confruntare lipsită de ţinută).

Deoarece menţionarea mea ca susţinător al grupului de opinie reprezentând conducerea Radiodifuziunii si SLSRR, prezent marţi, 1 martie 2016, la lucrările comisiei de muncă  a Parlamentului este o dezinformare şi un abuz, ţin să fac public faptul că intervenţia mea a fost făcută din calitatea de preşedinte al unei confederaţii nationale reprezentative, care reprezintă inclusiv un număr de membri de sindicat din SRR şi TVR, dar şi în calitatea de cetăţean plătitor de taxă radio-tv.

Mesajul aserţiunii mele nu a vizat susţinerea reprezentanţilor conducerii SRR si SLSRR, aşa cum se afirmă în mai multe postări de pe adresa de facebook a SRR, ci nevoia de a îmbunătăţi Legea 41/1994 a audio-vizualului, motiv pentru care am apreciat de principiu iniţiativa constructivă a dlui senator Georgică Severin, sub rezerva că actuala propunere de modificare nu rezolvă decât într-o mică măsură nevoile de reformare şi modernizare ale celor două instituţii vizate, SRR şi TVR.

Totodată această iniţiativă nu clarifică statutul juridic al celor două societăţi, (idee revendicată şi de Curtea de Conturi) şi fapt pe care l-am semnalat în conferinţa de presă  pe care am organizat-o împreună cu  Sindicatului Profesioniştilor din Media şi Cultura Română, în 3 septembrie 2015, dar şi în dezbaterea cu tema ”Radioul Public între perspective şi vulnerabilităţi”, la care au participat sindicalisti, jurnalişti, profesori de sociologie, studenţi şi reprezentanţi ai societăţii civile.

În  alocuţiunea mea m-am pronunţat deasemenea asupra unor articole punctuale din conţinutul iniţiativei, subliniand că le apreciez ca fiind corecte şi pertinente, necesare chiar (cele care clarifică şi elimină conflictele de interese ce se manifestă pe Legea 41 cu privire la componenţii CA), subiecte pe care le voi dezvolta, argumenta şi exemplifica în şedinţele Comisiilor de Cultură parlamentare în care urmează să se dezbată acest proiect.

Tot cu această ocazie m-am pronunţat fără echivoc împotriva fuziunii dintre cele două instituţii, SRR şi TVR, deoarece, bazându-mă pe îndelungata şi vasta experienţă personală în materie de reformă, pot să afirm că aceasta fuziune ar duce indubitabil la distrugerea noii entitatii create. Mai mult, dincolo de faptul că această fuziune ar fi o acţiune incorectă şi străină de o reformă reală- ea nu apare nicăieri precizată în textul propus de dl Severin, fiind în fapt parte a unei campanii de dezinformare şi manipulare a opiniei publice şi a salariaţilor. Dealtfel chiar dl Miculescu, PDG al Radio România are o atitudine cel puţin echivocă discutând într-o conferinţă de presă pe acest subiect, mai degrabă explicând cum anume ar trebui gândită şi făcută cu „cei care se pricep”, afirmând în final ”ştiu soluţia”!!( pentru doritori sau nostalgici punem la dispoziţie şi fişierul audio)

De asemenea dezaprob total ideea trasformării salariaţilor din SRR în funcţionari publici, deşi nici această teză nu există în textul iniţiativei de modificare a Legii 41/1994, nefiind altceva decât un alt element de manipulare grosieră, prezent însă în comunicările publice şi în înscrisurile depuse la comisie de reprezentanţii SLSRR şi ai conducerii Radiodifuziunii Române.

N-am putut să nu remarc faptul că punctul nevralgic al intervenţiilor ”contestatarilor” care au luat cuvântul, a fost propunerea de scindare a funcţiei de PDG în acelea de Preşedinte şi Director General, ceea ce ar despărţi în mod corect atribuţiile acestui post unic, nemaipermiţând concentrarea puterii şi posibilitatea unui management dictatorial - cele două funcţii rămânând sub controlul parlamentar-  fapt îngrijorător şi alarmant pentru cei aflaţi acum în posturile de conducere, care au devenit subit dornici de a fi elocvenţi în pledoarii, fibrilând la gândul că şi-ar putea pierde privilegiile.

În acelaşi timp cred  că eventuala aplicare a articolelor referitoare la incompatibilităţi este cea care a provocat această campanie grotescă pe alocuri- nedemnă în orice caz- bazată exclusiv pe dezinformare şi manipulare, şi care urmăreşte în esenţă două obiective clare: menţinerea situaţiei actuale a membrilor CA aflaţi în incompatibilitate dovedită, precum şi prezervarea puterii unice prin păstrarea funcţiei de Preşedinte Director General.

Îngrijorătoare, dar şi simptomatică, este şi modalitatea în care  conducerea Radiodifuziunii şi SLSRR manageriază o situaţie de criză creată artificial, şi o escaladează într-un mod inadmisibil printr-o campanie natională, folosind postul naţional de radio ca pe un bun personal, fapt ce ar trebui să atragă sesizarea forurilor directe de control şi supraveghere (CNA, Comisiile de Cultura ale Parlamentului României, CSAT chiar).Totodată nu îmi explic în nici un fel lipsa de reacţie a membrilor Consiliului de Administratie al SRR, care validează prin această tăcere acţiunile concertate ale sindicatului majoritar şi ale conducerii, neasumarea unei luări de poziţie sau a unui punct de vedere pe subiect reprezentând un accept tacit al actualei campanii de dezinformare şi  manipulare.

Am simţit nevoia acestor precizări tocmai pentru a nu exista posibilitatea acreditării ideii că aş fi de acord cu iniţiativa modificării legii 41/1994 în forma ei actuală- schimbare necesară, dar sub rezerva unor  îmbunătăţiri de fond - şi afirm că resping în totalitate, dezaprob şi mă delimitez de cei care mi-au folosit numele ca să îşi valideze acţiunile şi intervenţiile în instituţie, în media, pe  reţele de socializare, referindu-se la şedinţa Comisiei de muncă din 1.03.2016 la care aş fi fost prezent ca susţinător al grupului de presiune al SRR, totodată rezervându-mi dreptul de a lua măsurile legale care se impun în cazul unei recidive a acestei situaţii.

Cu această ocazie îi reasigur pe salariaţii din SRR şi TVR atât de susţinerea mea personală cât şi a BNS,  în apărarea intereselor lor legitime, îi sfătuiesc să nu mai dea curs maşinaţiilor şi manipulărilor de strângere de semnături şi luarilor de poziţie arbitrare, care nu urmăresc altceva decât păstrarea privilegiilor actualei administraţii, şi îi rog să fie atenţi la felul în care cei ce ar trebui să le apere interesele îi folosesc în mod oneros exclusiv în scopuri personale, nicidecum sindicale.  


Sursa: Dumitru Costin, Presedinte BNS