salarizare public opt

Pe site-ul PSD a fost postat azi 10.04.2017 proiectul legii salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Proiectul împreună cu anexele poate fi consultat aici.

files/1-000-0000-00007/proiectul_legii_salariz/EXPUNERE_DE_MOTIVE.pdf

files/1-000-0000-00007/proiectul_legii_salariz/LEGE_-_CADRU_privind_salarizarea_personalului_platit_din_fonduri_publice.pdf

files/1-000-0000-00007/proiectul_legii_salariz/Anexa_nr__I_-_FAMILIA_OCUPATIONALA_DE_FUNCTII_BUGETARE_INVATAMANT_.pdf

files/1-000-0000-00007/proiectul_legii_salariz/Anexa_nr__I_-_Capitolul_III_lit___E__Reglementari_specifice_personalului_clerical_care_isi_desfasoara_activitatea_in_tara_in_cadrul_cultelor_religioase_din_Romania_recunoscute_potrivit_legii.pdf

files/1-000-0000-00007/proiectul_legii_salariz/Anexa_nr__II_Cap_II_-_Reglementari_specifice_personalului_din_sanatate_.pdf

files/1-000-0000-00007/proiectul_legii_salariz/Anexa_IV_Cap_III_-_Reglementari_Externe.pdf

files/1-000-0000-00007/proiectul_legii_salariz/Anexa_IV_Cap_IV_-_Reglementari_Externe.pdf

files/1-000-0000-00007/proiectul_legii_salariz/Anexa_nr__IV_Capitolul_VI__Sporuri_premii_si_alte_drepturi_.pdf

files/1-000-0000-00007/proiectul_legii_salariz/Anexa_IV_Cap_V_-_Nomenclator_Externe.pdf

files/1-000-0000-00007/proiectul_legii_salariz/Anexa_VI_Cap_II_-_Reglementari_specifice_personalului_din_institutiile_publice_de_aparare_ordine_publica_si_siguranta_nationala.pdf

files/1-000-0000-00007/proiectul_legii_salariz/Anexa_nr__V_Cap___VIII_-_Reglementari_specifice_personalului_din_sistemul_justitiei_.pdf

files/1-000-0000-00007/proiectul_legii_salariz/Anexa_VIII_-_Capitolul_II_lit__K_-_Reglementari_specifice_personalului_incadrat_pe_baza_de_contract_individual_de_munca_-_personal_contractual_din_administratia_publica_.pdf

files/1-000-0000-00007/proiectul_legii_salariz/Anexa_VIII_Capitolul_I_lit__B_-_Reglementari_specifice_functionarilor_publici_.pdf

files/1-000-0000-00007/proiectul_legii_salariz/Coeficienti_anexe.xlsx


Sursa: PSD