sigla itucPentru violări continue și sistematice ale libertății de asociere, dreptului la negocieri colective, precum și dreptulului la grevă, în absența unor îmbunătățiri semnificative, Confederația Internațională a Sindicatelor va uza de mecanismele de supraveghere adecvate din sistemul ONU.

Modificările aduse în 2011 în ceea ce privește cadrul legislativ ce reglementează activitatea sindicatelor, negocierile colective și dialogul social au afectat în mod semnificativ dreptul la negociere colectivă al salariaților, precum și dreptul de organizare și reprezentare sindicală, atât la nivel de unitate, cât și la nivel național.


Prin modificarea legislației muncii și a dialogului social România a produs cea mai semnificativă corecție și flexibilizare a pieței muncii și a relațiilor de muncă.
Instrumentele de monitorizare a respectării drepturilor fundamentale elaborate și implementate de ILO au arătat că, la nivelul statelor europene România are cel mai mare număr de încălcări ale drepturilor fundamentale, atât în practică dar mai ales în legislația națională. Pentru România au fost identificate 20 de încălcări ale drepturilor fundamentale ale lucrătorilor, 14 provin din prevederi legislative.
O astfel de poziționare spune mult despre gradul de dezvoltare a României dar și despre respectul acordat forței de muncă.

”Comitetul de experți ai OIM (Organizației Internaționale a Muncii) pentru Aplicarea Convențiilor și Recomandărilor a solicitat în mod repetat guvernelor României să se asigure că legislația relevantă este modificată pentru a garanta respectarea principiului conform căruia negocierile între angajatori și organzațiile lucrătorilor trebuie încurajate și promovate. În ciuda acestor solicitări explicite, nu a existat nici o reformă legislativă, iar între timp efectele disructive ale schimbărilor din cadrul legal adoptat în anul 2011, sunt din ce în ce mai evidente. În prezent, dialogul social și negocierile colective sunt inexistente în România.”

Confederația Internațională a Sindicatelor îndeamnă Guvernul să modifice cadrul legal pentru restabilirea dialogului social, în caz contrar va raporta, prin mecanismele de supraveghere adecvate din sistemul Organizației Națiunilor Unite, încălcări continue și sistematice ale drepturilor fundamentale.

Scrisoarea a fost adresată Primului Ministru Sorin Grindeanu dar și Ministrului Muncii și Justiției Sociale, dna Lia Olguța Vasilescu.


Textul scrisorii și traducerea acesteia în limba română sunt redate mai jos.
 

files/1-000-0000-00007/ITUC_protest_letter_to_Government_of_Romania_-_Prime_Minister.pdf

files/1-000-0000-00007/traducere_scrisoare_ITUC.docx


Sursa: Blocul National Sindical