sigla campanieÎn medie, în fiecare zi lucrătoare din an, peste 130.000 de persoane beneficiază de indemnizații pentru concedii medicale de boală obișnuită, prevenirea îmbolnăvirii, sarcină și lăuzie, îngrijire copil bolnav sau risc maternal. 

În 2016 din contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate au fost decontate peste 5 milioane de certificate medicale.

Actualii beneficiari - salariați, șomeri sau persoane asigurate ce desfășoară activități independente - vor pierde dreptul la indemnizație pe perioada incapacității temporare de muncă, pe motiv de boală, sarcină, îngrijire copil bolnav sau risc maternal, pentru că:

 

 

(sursa: Casa Naționala de Asigurări de Sănătate)

 

 

 

 

  •           OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate condiționează accesul la prestație de existența unor contribuții plătite, de la 1 ianuarie 432.308 angajatori nu vor mai achita contribuția la acest fond:

 ”Art. 3. - Dreptul la concediile și indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) este condiționat de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate destinată suportării acestor indemnizații, denumită în continuare contribuție pentru concedii și indemnizații.”

  •           Legea 500/2002 privind finanțele publice interzice finanțarea din bugetul de stat a unor cheltuieli ce nu au bază legală pentru finanțare din acest buget, mai mult, dacă baza legală nu este adoptată anterior elaborării bugetului pentru 2018 atunci cheltuielile aferente acestor prestații vor mai putea fi introduse doar la prima rectificare bugetară:

”Art 14 (2) Nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) și nici angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială.

(3) Nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanță și plătită dacă nu este aprobată potrivit legii și nu are prevederi bugetare.

  •           Legea responsabilității fiscal bugetare 69/2010 – interzice inițierea unei rectificări bugetare în primele 6 luni ale anului bugetar:

”(2) Într-un an bugetar nu pot fi aprobate mai mult de două rectificări bugetare și acestea nu pot fi promovate în primele 6 luni ale anului.”

 

Spune NU intenției Guvernului de a tăia finanțarea pentru concedii și indemnizații de asigurări de sănătate!

Semnează petiția BNS ”NU Experimentelor Sociale pe Români!”

https://www.petitieonline.com/nu__experimentelor_sociale_pe_romani

 

 


Sursa: Departamentul Presa BNS