poza junckerAdresându-se Conferinței Internaționale a Muncii, Președintele Comisiei Europene a solicitat Organizației Internaționale a Muncii să colaboreze cu UE pentru a sprijini integrarea economică și progresul social în întreaga lume.

GENEVA (ILO News) – Dezvoltarea economică  nu va putea progresa în cadrul UE decât în ​​cazul în care "dialogul social social va primi un suflu nou", a declarat președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în cadrul discursului pe care l-a susținut la sediul ONU de la Geneva.

"Provocarea pentru noi toți este de a adapta locurile noastre de muncă, fără a ne compromite valorile  fundamentale", a adăugat el.

Luând cuvântul în fața delegaților la Conferința Internațională a Muncii (ILC), dl. Juncker a declarat că prosperitatea va reveni numai dacă "dialogul social și dialogul cu privire la aspectele economice vor merge împreună".

Ca oaspete de onoare al Conferinței, Președintele Comisiei Europene s-a adresat celor circa 5000 de delegați din partea guvernelor, organizațiilor patronale și a lucrătorilor din 187 de state membre ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), într-o ședință specială la Palais des Nations din Geneva.

Prezentându-l pe președintele Comisiei Europene, directorul general al OIM, Guy Ryder, a subliniat "cooperarea solidă" între cele două organizații spunând: "Noi împărtășim valorile și principiile fundamentale care stau în centrul mandatelor noastre respective."

"Promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, eforturile depuse pentru îmbunătățirea constantă a condițiilor de viață și de muncă a populației, precum și garantarea unei protecții sociale adecvate pentru toți, și lupta împotriva excluziunii sociale sunt unele dintre obiectivele noastre comune."

Într-un discurs amplu, Juncker a vorbit despre impactul crizei economice asupra statelor membre ale Uniunii Europene, în special asupra tineretului. "Criza nu s-a terminat și nu se va termina până când nu vom avea ocupare deplină", ​​a declarat Juncker, "tinerii merită un loc de muncă, o carieră."

Juncker a apreciat, de asemenea, faptul că OIM a inclus agenda privind munca decentă în centrul dezbaterii politice internaționale, la cel mai înalt nivel.

In timpul vizitei sale, domnul Ryder a prezentat Președintelui Comisiei Europene, o copie în avans a unei publicații OIM, conținând analize și soluții politice menite să consolideze drepturile sociale și să favorizeze convergența socio-economică pozitiv în cadrul UE. Studiul, intitulat "Construirea unui pilon social pentru convergență europeană", este un element al contribuției OIM la pilonul european al drepturilor sociale, lansat de Comisie în martie 2016.


Sursa: Organizatia Internationala a Muncii