sigla campanieContribuțiile la asigurări sociale în România trebuie să fie în continuare plătite și de angajatori!

Guvernul român a anunțat că, în viitor, contribuțiile la asigurările sociale vor fi suportate exclusiv de angajați și nu de angajatori.

EFBWW condamnă o astfel de decizie, care va submina în mod efectiv drepturile la prestațiile sociale ale lucrătorilor români.

România încalcă deja o serie de convenții ale OIM și ONU, iar decizia de a transfera responsabilitatea plății contribuțiilor la asigurările sociale asupra angajaților ar modifica fundamental echilibrul drepturilor pe piața muncii din România și ar putea însemna că lucrătorii români ar pierde importante beneficii si drepturi sociale.

România a ratificat atât Carta Socială Europeană revizuită în 1999, cât și Codul European de Securitate Socială în 2009. Aceste instrumente obligă în mod clar părțile semnatare să ofere lucrătorilor o protecție socială adecvată, al carei cost trebuie suportat în mod colectiv. Acestea sunt si concluziile unor decizii luate de Comitetul European pentru Drepturi Sociale, organismul care supraveghează respectarea de către părțile semnatare ale Cartei Sociale Europene.

EFBWW solicită guvernului român să renunte la intenția de a transfera asupra angajaților toate obligațiile de securitate socială și să ceară guvernului să inițieze un dialog cu partenerii sociali relevanți din țară pentru a găsi o soluție alternativă.

 

Dietmar Schäfers                                            Sam Hägglund

Preseditne EFBWW                                    Secretar General EFBWW   

 

 

  


Sursa: The European Federation of Building and Woodworkers – EFBWW