gestiunePiața muncii din România se confruntă cu un deficit acut de forță de muncă calificată.

Pentru a răspunde acestei necesități considerăm că se impune o acțiune prospectivă care să asigure un flux de informații veridice specifice și pe această bază să permită elaborarea și adoptarea unor programe de ajustare și răspuns la problemele astfel identificate.

Obiectivul acestui demers este acela de a realiza o hartă dinamică care să reflecte necesarul estimat de ocupare (cantitativ) și de competențe de achizitionat (calitativ), pe termen mediu și lung (3 – 5 ani), precum și de creare a unui instrument de gestiune a situațiilor de concediere și / sau mobilitate profesională masivă.

 

Mecanismul propus poate fi consultat aici: files/1-000-0000-00007/2019_06_04_GPOCATCoMP_Project_vs3_002.pdf


Sursa: Departamentul de Presa BNS