bnss

 

Având în vedere deficitele înregistrate la 30.04.2019, atât de bugetul asigurărilor sociale, cât și de fondul unic de asigurări de sănătate, precum și decizia Curții Constituționale cu privire la neconstituționalitatea unor prevederi ale noii legi a sistemului public de pensii, Blocul Național Sindical solicită Guvernului o analiză a sustenabilității și stabilității sistemului de securitate sociale, analiză care să fie realizată împreună cu partenerii sociali.

În ceea ce privește sistemul de public de pensii - la 30.04.2019 bugetul asigurarilor sociale înregistra un deficit de 1,75 mld lei, în creștere față de luna precendentă cu aprox 10%. În perioada similară din 2018 bugetul de asigurări sociale se închidea cu un excedent de 0,34 mld lei.
În anul 2019 B.A.S.S. este programat să înregistreze un excedent de 2,95 mld lei (2.9 mld pentru componenta de pensii și 0,051 mld din componenta de accidente de muncă).  În primele 4 luni ale anului 2019 de la bugetul de stat nu au fost transferate subvenții pentru BASS, de altfel în bugetul aprobat pentru anul 2019 nu sunt prevăzute astfel de transferuri.
 
La 30.04.2019 gradul de realizare a veniturilor din contribuții pentru bugetul asigurărilor sociale a fost de 30,4% din total buget pentru anul 2019, mai mic decât cel înregistrat în perioada similară din ultimii ani  (în ultimii 2 ani, în medie la 30.04 gradul de realizare a fost de aprox 31,5%). 
În ceea ce privește componenta de cheltuieli cu asistenta sociala (pensii și ajutoare acordate conform legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice) gradul de realizare pentru primele 4 luni din 2019 a fost mult peste media ultimilor ani – 34% față de 31,6% în ultimii 2 ani.
 
În condițiile în care facilitățile acordate sectorului Construcții vor continua să producă efecte, inclusiv prin completarea listei sectoarelor ce beneficiaza de aceste facilitate, deficitul se va accentua. În plus, recalcularea pensiilor precum și creșterea punctului de pensie din anii următori vor crea presiune pentru susținerea acestui buget, în special având în vedere forța de muncă îmbătrânită și nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor.
 
În ceea ce privește fondul unic de asigurări de sănătate, acesta înregistra la 30.04.2019 un deficit de 1,6 mld lei, cu 71% mai mare decât cel înregistrat în perioada similară din anul 2018, în fiecare lună deficitul crește față de perioada precentă, în condițiile în care ritmul de creștere al cheltuielilor este mult mai rapid decât cel al veniturilor.
În fapt deficitul înregistrat de FNUASS se datorează creșterii transferurilor din acest buget pentru acoperirea creșterii salariilor din sectorul de sănătate. Față de perioada similară din anul anterior aceste transferuri au crescut cu 52%, ajungând la 3,1 mld lei în doar 4 luni. După 4 luni de execuție s-a consumat aprox 46% din bugetul prevăzut pentru întreg anul 2019 cu această destinație.
La 30.04.2018 transferurile pentru acoperirea creșterilor salariale pentru personalul din sectorul sanitar erau 2,02 mld lei, adica 19,5% din total cheltuieli ale fondului în această perioadă. La 30.04.2019 – aceste transferuri au ajuns la 3.1 mld lei, adica 23,4% din total cheltuieli ale fondului pentru această perioadă.
În acest moment în sistemul public de asigurări sociale de sănătate sunt aprox 17 milioane de beneficiari și doar 6 milioane de contributori, în aceste condiții sistemul nu se poate susține. În repetate rânduri, categorii de persoane au fost declarate ca fiind asigurate prin efectul legii, deci fără obligația de plată a contribuțiilor. Deficitul fondului unic de asigurări de sănătate este translatat în calitatea din ce în ce mai slabă a serviciilor medicale acordate de sistemul public de sănătate.
 
Reforma finanțării sistemului de securitate socială dar și acordarea unor facilități pentru unele categorii de persoane sau sectoare economice au afectat profund caracterul contributiv al sistemului de securitate socială.
 
Având în vedere cele mai sus menționate dar și decizia Curții Constituționale, azi în ședința CNTDS, BNS solicită:
- realizarea, împreună cu partenerii sociali, a unei analize a sustenabilității pe termen mediu și lung a celor 2 componente ale sistemului de securitate socială, având în vedere reforma mecanismului de finanțare a acestora dar și actele normative aprobate în ultima perioadă;
- revizuirea noii legi a sistemului public de pensii având în vedere pe de o parte punerea în acord cu decizia Curții Constituționale și totodată renunțarea la penalizarea viitorilor pensionari pentru neachitarea contribuțiilor sociale reținute și nevirate de angajator,
- adoptarea unui mecanism de protecție a ucenicilor și a elevilor și studenților pe perioada practicii, în caz de accidente de muncă sau boală profesională. După adoptarea OUG 79/2017 angajatorii nu mai au obligația de a plăti contribuție la fondul de accidente de muncă pentru ucenici sau elevi și studenți aflați în perioada de practică, ca urmare cele 2 categorii sunt obligate să-și asume integral riscurile aferente unor evenimente de tip accident de muncă. 
 

Sursa: Departamentul de Presa BNS