bnssÎn cadrul ședinței CNTDS convocată azi, 05.06.2019, la Palatul Victoria, Președintele BNS, dnul Dumitru Costin a adus în atenția reprezentanților Guvernului 3 teme considerate prioritare în acest moment, solicitând:

  • îmbunătățirea dialogului social prin modificarea Legii 62/2011 dar și prin completarea legislației în domeniul informării și consultării la nivel de întreprindere,
  • promovarea unui mecanism pentru reducerea deficitului de forță de muncă calificată;
  • realizarea, împreună cu partenerii sociali, a unei analize a sustenabilității pe termen mediu și lung a celor 2 componente ale sistemului de securitate socială, având în vedere reforma mecanismului de finanțare a acestora dar și actele normative aprobate în ultima perioadă;
  • revizuirea noii legi a sistemului public de pensii având în vedere pe de o parte punerea în acord cu decizia Curții Constituționale și totodată renunțarea la penalizarea viitorilor pensionari pentru neachitarea contribuțiilor sociale reținute și nevirate de angajator;
  • adoptarea unui mecanism de protecție a ucenicilor și a elevilor și studenților pe perioada practicii, în caz de accidente de muncă sau boală profesională.

Solicitările transmise membrilor CNTDS au avut la bază următoarele aspecte:

  • Îmbunătățirea dialogului social -  aceasta fiind și una din recomandările specifice de țară transmise României în cadrul Semestrului European, inclusiv în acest an.

Prin această propunere s-a avut în vedere atingerea unor obiective generale, dar și specifice în cadrul procedurii de informare, consultare și codecizie la nivelul întreprinderii. Intenționăm să deschidem noi oportunități concrete și totodată durabile pentru îmbunătățirea consistentă și continuă a instituției informării și consultării, precum și inaugurarea la nivel principial în legislația românească a instituției codeciziei, angajator-lucrător, la nivelul întreprinderii. 

Adoptarea acestui pachet legislativ ar putea conduce la ameliorarea dialogului social, consolidarea democrației industriale, perfecționarea politicilor de intervenție anticipată, susținerea principiului cooperării loiale și de bună credință a angajatorilor cu angajații lucrători și o mai bună susținere a politicilor economice ale angajatorului.

  • Crearea unui mecanism de gestiune previzională a ocupării și competențelor, având ca obiectiv reducerea deficitului de forță de muncă calificată:

Piața muncii din România se confruntă cu un deficit acut de forță de muncă calificată. Pentru a răspunde acestei necesități am propus o acțiune prospectivă care să asigure un flux de informații veridice specifice și pe această bază să permită elaborarea și adoptarea unor programe de ajustare și răspuns la problemele astfel identificate. 

Obiectivul acestui demers este acela de a realiza o hartă dinamică care să reflecte necesarul estimat de ocupare (cantitativ) și de competențe de achizitionat (calitativ), pe termen mediu și lung (3 – 5 ani), precum și de creare a unui instrument de gestiune a situațiilor de concediere și / sau mobilitate profesională masivă. 

  • Sustenabilitatea și stabilitatea sistemului public de pensii și a celui de asigurări de sănătate. Având în vedere deficitele înregistrate la 30.04.2019, atât de bugetul asigurărilor sociale, cât și de fondul unic de asigurări de sănătate, precum și decizia Curții Constituționale cu privire la neconstituționalitatea unor prevederi ale noii legi a sistemului public de pensii, Blocul Național Sindical a solicitat Guvernului o analiză a sustenabilității și stabilității sistemului de securitate sociale, analiză care să fie realizată împreună cu partenerii sociali.

În condițiile în care facilitățile acordate sectorului Construcții vor continua să producă efecte, inclusiv prin completarea listei sectoarelor beneficiare ale acestei facilități, deficitul se va accentua. În plus, recalcularea pensiilor precum și creșterea punctului de pensie programată pentru anii următori vor crea presiune pentru susținerea bugetului de asigurări sociale, în special având în vedere forța de muncă îmbătrânită și nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor.

În acest moment în sistemul public de asigurări sociale de sănătate sunt aprox 17 milioane de beneficiari și doar 6 milioane de contributori, în aceste condiții sistemul nu se poate susține. În repetate rânduri categorii de persoane au fost declarate ca fiind asigurate prin efectul legii, deci fără obligația de plată a contribuțiilor. Deficitul fondului unic de asigurări de sănătate este translatat în calitatea din ce în ce mai slabă a serviciilor medicale acordate de sistemul public de sănătate.

Reforma finanțării sistemului de securitate socială dar și acordarea unor facilități pentru unele categorii de persoane sau sectoare economice au afectat profund caracterul contributiv al sistemului de securitate socială


Sursa: Departamentul de Presa BNS