bugetÎn ultimii cinci ani am fost martorii promovării de către guverne a unor măsuri de politică fiscală de-a dreptul hazardate. Reducerea poverii fiscale pentru mediul de afaceri, în așteptarea unor creșteri semnificative a bazei de impunere care nu s-au mai produs niciodată sau aplicarea unor măsuri de tip experiment gândite în laboratoare ”absconse” ale decidenților politici, sunt doar câteva exemple în acest sens.

Rezultatul se vede în evoluția veniturilor fiscale ale bugetului general consolidat. Dacă în semestrul I 2015 veniturile fiscale colectate la bugetul general consolidat reprezentau 9,9% din PIB, în semestrul I 2019 acestea abia mai ating 7% din PIB. În mod similar veniturile curente s-au redus de la 15,1% din PIB în semestrul I 2015, la 13,6% din PIB în semestrul I 2019.

poca imag
Blocul Național Sindical organizează miercuri, 14.08.2019, începând cu ora 09.30, la Hotel Novotel, sala Lyon, conferința finală în cadrul proiectului ”ETICA – Eficiență, transparență și intimitate în cariera din administrație”.

Conferința finală este dedicată prezentării rezultatelor proiectului mai sus menționat, reprezentând totodată o oportunitate pentru partenerii sociali de a analiza actualul cadru legislativ și instituțional al dialogului social și de a propune măsuri pentru îmbunătățirea acestuia.

elieSindicatul Drumarilor „Elie Radu” va organiza marţi, 16 iulie 2019, în intervalul orar 10 – 13, la sediul Ministerului Transporturilor, un protest faţă de faptul că nici până la această data nu sunt demarate negocierile la Contractul Colectiv de Muncă, motivat de lipsa unui buget de venituri şi cheltuieli aprobat.

Comunicat de Presa al Sindicatului Elie Radu


Sursa: Sindicatul Drumarilor „Elie Radu”

 

 

bns 2BNS își arată dezamăgirea față de conținutul comunicatului asumat de Coaliția pentru Dezvoltarea României, entitate ce reunește o sumă de organizații respectabile, pentru că din păcate acest document cuprinde o lungă serie de neadevăruri sau de interpretări forțate.

În primul rând nu putem discuta de aprobarea în grabă a proiectului de lege a dialogului social întrucât inițiativa parlamentară în discuție a fost înregistrată pe fluxul legislativ al Parlamentului în urmă cu exact un an de zile. În acest interval de timp au avut loc mai multe runde de întrevederi, atât cu reprezentanții organizațiilor sindicale, cât și cu reprezentanții organizațiilor patronale, atât la Senat, cât și la Camera Deputaților. În cadrul dezbaterilor purtate la ambele comisii pentru muncă (Senat și Camera Deputaților), Președinții celor 2 comisii (dnul Senator Ion Rotaru și dnul Deputat Adrian Solomon) împreună cu membrii comisiilor, indiferent de apartenența lor politică, au permis partenerilor sociali reprezentativi să-și susțină cu argumente punctele de vedere.

bnssÎn cadrul ședinței CNTDS convocată azi, 05.06.2019, la Palatul Victoria, Președintele BNS, dnul Dumitru Costin a adus în atenția reprezentanților Guvernului 3 teme considerate prioritare în acest moment, solicitând:

  • îmbunătățirea dialogului social prin modificarea Legii 62/2011 dar și prin completarea legislației în domeniul informării și consultării la nivel de întreprindere,
  • promovarea unui mecanism pentru reducerea deficitului de forță de muncă calificată;
  • realizarea, împreună cu partenerii sociali, a unei analize a sustenabilității pe termen mediu și lung a celor 2 componente ale sistemului de securitate socială, având în vedere reforma mecanismului de finanțare a acestora dar și actele normative aprobate în ultima perioadă;
  • revizuirea noii legi a sistemului public de pensii având în vedere pe de o parte punerea în acord cu decizia Curții Constituționale și totodată renunțarea la penalizarea viitorilor pensionari pentru neachitarea contribuțiilor sociale reținute și nevirate de angajator;
  • adoptarea unui mecanism de protecție a ucenicilor și a elevilor și studenților pe perioada practicii, în caz de accidente de muncă sau boală profesională.