Organizatia de femei

Organizația de Femei a Blocului Național Sindical (constituită în mai 1995) este o structură fără personalitate juridică ce cuprinde reprezentantele organizațiilor de femei din cadrul federațiilor afiliate la BNS.

OFem are ca misiune strategică promovarea egalității de șanse între femei și bărbați, atât în piața muncii cât și în societate în general. 

Strategia OFem BNS pentru realizarea egalității de șanse se axează pe problemele existente și noile provocări generate de contextul economic și politic actual, abordând:

 1. Șanse egale de obținere a independenței economice pentru femei și bărbați
  • Protecție socială
  • Antreprenoriat feminin
  • Segregare ocupațională
  • Discriminare de gen în piața muncii
  • Sărăcie și excluziune socială
 1. Creșterea gradului de reconciliere a muncii cu viața privată și familială
  • Politici de reconciliere mai eficiente
  • Concedii de maternitate, paternitate, parentale, pentru motive familiale, programe de muncă flexibile
 1. Participare egala femei-bărbați în luarea deciziilor
 2. Eradicarea formelor de violență de gen și a traficului de persoane
 3. Realizarea egalității femei-bărbați în educație și calificări
 4. Promovarea măsurilor de apărare a sănătății femeilor și bărbaților, mai ales la locul de muncă
 5. Analiza impactului diferit al crizei economice și financiare asupra femeilor și bărbaților
 6. Analiza dialogului intercultural, a politicilor de integrare, imigrare și azil din perspectiva egalității de gen
 7. Eliminarea stereotipurilor de gen în toate sectoarele
 8. Analiza problematicii discriminarii multiple  

Structura OFem BNS

Consiliul Național – organism cu caracter deliberativ și decizional –  care se reunește o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie.

Consiliul este compus din membrele Biroului Operativ, câte o reprezentantă de drept pentru fiecare organizație membră, plus câte o reprezentantă când numarul de membre este de la 1 la 2000, două reprezentante când numărul de membre este de la 2001 la 5000, trei reprezentante când numărul de membre depaseste 5000. 

Ședințele Consiliului Național al OFem BNS sunt statutare în prezența majorității simple, iar hotarârile se iau cu votul a două treimi din numărul delegatelor prezente. Principalele atribuții ale Consiliului Național sunt adoptarea, orientarea și adaptarea strategiei Organizației de Femei la nivel BNS, adoptarea și modificarea ROF-ului OFem BNS, adoptarea de hotărâri și alegerea pe funcții eligibile a membrelor Biroului Operativ. 

Biroul Operativ este organul de conducere permanent, cu caracter executiv, care realizează conducerea operativă a Organizației de Femei BNS. Acesta se întrunește lunar și ori de câte ori este nevoie.  Biroul Operativ este alcătuit din președintă, secretar general, trei vice-președinte (pe probleme de educație și organizații de femei, legislație și economie și pe probleme sociale), și coordonatoarea naționala. 

Principalele atribuții ale acestui organism sunt promovarea și apărarea intereselor specifice, îndeplinirea hotărârilor Consiliului Național al OFem BNS și a rezoluțiilor și hotărârilor BNS, coordonarea acțiunilor OFem BNS la nivel național și internațional.