Sindicatul pentru Tineret al Blocului National Sindical, in baza atributiilor sale, isi exprima intentia de a selecta un Partener in vederea scrierii, depunerii și implementării unui proiect privind “Politicile publice alternative destinate industriilor creative - pentru stimularea acestui sector in Romania”, care va fi depus in cadrul POCA 2014-2020, CP 2/2017 “Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”: http://poca.ro/cp-22017/1150/, proiect care va avea o durata de 12 luni. 

Detalii poti obtinute accesand:

Anunt selectie partener