uCyXYo5 1Blocul Național Sindical a luat act de comentariile dnei Hilde Brandl, Presedinta Asociației Oamenilor de Afaceri Liberali din Bucuresti, publicate în versiunea online a Cotidianului Adevarul (adevarul .ro), respectiv de acuzația că liderilor de sindicat nu le place propunerea Guvernului pentru flexibilizarea programului de lucru pentru că nu au nici un control asupra banilor pe care îi câștigă angajații.

În primul rând dorim să ne exprimăm dezamăgirea că astfel de comentarii sunt făcute fără o minimă analiză a inițiativei Guvernului, dar și a punctului de vedere exprimat de partenerii sociali.

sal minÎn aceste zile în Camera Deputaților se află în dezbatere un proiect de lege pentru modificarea Codului Muncii (Plx 295/2020) , proiect ce propune introducerea unui mecanism obiectiv de stabilire a salariului minim.

Această inițiativă este justificată atât de dezbaterile purtate în această perioadă la nivel european, cât și de angajamentele internaționale asumate de România prin ratificarea Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene și Cartei Sociale Europene revizuite.

bns sigla2Blocul National Sindical a luat act de pozitia Comitetului pentru Ocupare si Afaceri Europene din cadrul Parlamentului European referitoare la propunerea de Rezolutie Legislativa a institutiei (Parlamentul European) ce vizeaza propunerea de decizie a Consiliului cu privire la instructiuni ce trebuie avute in vedere de statele membre in politicile de ocupare.

bns sigla2Companiile nu pot interveni unilateral în reducerea timpului de lucru fără a afecta echilibrul între obligația angajatului de a presta muncă în mod productiv și obligația angajatorului de a remunera forța de muncă conform angajamentelor contractuale semnate.

Sub stindardul preluării unor mecanisme practicate cu succes în statele membre UE mediul de afaceri propune, iar Guvernul României aprobă pervetirea unor astfel de mecanisme în condiții de liberalism extrem. Indiferent că vorbim de mecanismul german (kurzarbeit) ce se dorește a fi importat în România, indiferent că discutăm de accesul la finanțare prin instrumentul european SURE, toate acestea instituie la nivel de principiu mecanisme de decizie bazate pe relații de parteneriat – angajator si angajați prin reprezentanții lor.

energeticaAcordul verde European este o nouă strategie de creștere care vizează transformarea UE intr-o societate corecta și prospera, cu o modernitate, economica eficienta din punct de vedere al resurselor în care nu exista emisii nete de gaze cu efect de sera în 2050.

In același timp, aceasta tranziție trebuie sa fie justa și incluziva. Trebuie sa pună oamenii pe primul loc și sa intervină în regiunile și industriile unde angajații se vor confrunta cu cele mai mari provocări.