Obiective și Priorități

Îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale lucrărilor și apărarea drepturilor și libertăților membrilor săi reprezintă misiunea Blocului Național Sindical.

Statutul BNS ghidează obiectivele asumate de BNS încă de la înființare, acestea fiind:

 1. Apărarea şi promovarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor înscrise în Constituţia României, Convenţii internaţionale, pacte şi tratate la care România este parte, precum şi în legislaţia internă.
 2. Susţinerea, la toate nivelurile, a drepturilor şi intereselor membrilor săi prin reprezentarea acestora în fața instanțelor de judecată, parlament, ministere, alte insituții și societăți publice sau private, negocierea colectivă, reprezentare în dialogul social bi și tripartit la toate nivelurile.
 3. Apărarea libertăţii de acţiune şi de opinie a organizaţiilor membre prin desfășurarea de actiuni sindicale (mitinguri, pichetări, greve sau orice alte acțiuni conform legii).
 4. Urmărirea asigurării protecţiei sociale pentru membrii de sindicat prin reprezentarea în organismele de specialitate ale statului.
 5. Formularea şi susţinerea de proiecte de acte normative sau modificări ale legislaţiei existente, referitoare la oricare dintre drepturile şi/sau interesele legitime ale oricăruia dintre membrii săi.
 6. Organizarea şi susţinerea unor acţiuni cu caracter profesional, economic, social, cultural şi sportiv prin furnizarea de servicii pentru stimularea ocupării forței de munca respectiv prin servicii de informare și consiliere a lucrătorilor, servicii de mediere a muncii pe piața internă, desfășurarea de activități și programe de formare profesională și formare profesională continuă și alte acțiuni care au ca scop ocuparea forței de muncă.
 7. Promovarea şi susţinerea principiilor economiei sociale de piaţă şi ale statului de drept prin încurajarea și dezvoltarea spiritului antreprenorial, a întreprinderilor sociale și a altor activități similare.
 8. Colaborarea cu alte organizaţii sindicale din ţară şi din străinătate.
 9. Promovarea şi îmbunătăţirea activităţii sindicale.

Din 4 în 4 ani obiectivele generale prevăzute în statut sunt completate de obiective specifice stabilite prin Strategia adoptată de Congresul Național BNS.

 • Creșterea calității ocupării, inclusiv prin creșterea investițiilor care să contribuie la creșterea productivității și care să faciliteze tranziția verde și cea digitală,
 • Întărirea dialogului social și promovarea negocierilor colective,
 • Îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale lucrătorilor.
 • Consolidare internă,

sunt obiectivele asumate de BNS pentru perioada 2021 - 2025.