EURES România

Blocul Național Sindical este prima organizație din România care primește statutul de partener acceptat al Rețelei EURES.

Acțiunea primise anterior girul Biroului Executiv al confederației. Decizia de admitere a BNS ca partener EURES, emisa de ANOFM, are numărul „1”, din data de 21.08.2020.

Pe lângă ANOFM (care reprezintă punctul național de coordonare a activităților EURES în Romania), alte entități și organizații care oferă servicii persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, pot deveni membri sau parteneri EURES, în funcție de tipul de servicii pe care le oferă.

Un membru EURES oferă o gamă completă de servicii EURES (se aplică în general pentru entități care au ca activitate principală furnizarea serviciilor de ocupare);

Un partener EURES are o ofertă de servicii mai limitată, în funcție de specificul, dimensiunea şi de caracterul celorlalte servicii furnizate în mod normal.

În calitate de partener, Blocul Național Sindical, participă la rețeaua EURES prin furnizarea de servicii de asistență destinate lucrătorilor, inclusiv servicii de medierea muncii. Această activitate este legată şi completează seria de activități de suport pentru lucrătorii români care accesează anumite oferte externe sau revin în România după stagii de muncă în străinătate. Astfel, prin intermediul BNS, se pot consulta ofertele de locuri de muncă (media este de 3 mil. locuri de muncă, actualizate permanent), inclusiv oportunitățile şi locurile de muncă de pe teritoriul național care pot contribui la revenirea forței de munca autohtone în România.

Informatii generale EURES:

 

Rețeaua europeană EURES (EURopean Employment Services a fost înființată de Comisia Europeană în 1993, pe baza legislației Uniunii Europene şi funcționează în toate statele UE, precum şi în Norvegia, Elveția, Islanda şi Liechtenstein, având ca obiectiv facilitarea liberei circulații a lucrătorilor pe piața europeană a muncii.

EURES este formată din serviciile publice de ocupare din statele UE şi din Norvegia, Elveția, Islanda şi Liechtenstein, precum şi din alte organizații private sau publice acreditate/desemnate ca membri sau parteneri EURES, care sunt implicate pe piața muncii, la nivel local, regional, național şi european.

In conformitate cu rolurile si responsabilitatile fiecareia, toate organizatiile participante la reteaua EURES urmaresc sa promoveze in mod activ, in stransa colaborare, oportunitatile oferite de mobilitatea fortei de munca in interiorul UE/SEE si urmaresc sa consolideze modalitatile si mijloacele pentru ca lucratorii si angajatorii sa beneficieze de mobilitate in conditii echitabile si sa poata profita de respectivele oportunitati la nivelul Uniunii, precum si la nivel national, regional si local.

Participantii la reteaua EURES nationala - membri sau parteneri EURES – sunt organizatii, institutii, entitati care ofera servicii EURES si indeplinesc sarcini specifice, prin personal desemnat in acest sens, conform prevederilor Regulamentului (UE) EURES nr.589/2016. Spre deosebire de membrii EURES, care ofera o gama completa de servicii EURES, partenerii EURES au o oferta de servicii mai limitata, in functie de dimensiunea organizatiei sau de caracterul celorlalte servicii furnizate in mod normal.

BNS desfășoară acțiuni comune cu EURES România prin care solicitanții de locuri de muncă in străinătate să poată beneficia de servicii de inalt nivel și locuri de muncă sigure în state europene, unde li se vor respecta drepturile de muncă.

Prin intermediul Centrului BNS de informare și consiliere pentru cetățenii români aflați la muncă în străinătate ne propunem să consolidăm implicarea nu doar la nivel sindical ci și a angajatorilor și a serviciului public de ocupare. BNS va continua să promoveze exemple de bune practici și informații actualizate despre condițiile de muncă din diferite state europene prin evenimente de tip Facebook Live, webinare, conferințe, comunicate de presă, mijloace de media sociale, atât singur cât și împreună cu partenerii săi.

https://www.youtube.com/watch?v=dcerd2F1glQ

Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (1)privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (1)

Link: https://www.anofm.ro/eures/

Nu au fost găsite articole!