Migrație

Mobilitatea echitabilă a forței de muncă

 • Lucrătorii frontalieri, sezonieri și detașați sunt adesea cei mai vulnerabili și cei mai puțin protejați, după cum a demonstrat criza COVID-19. Lacunele din cadrul juridic al UE privind mobilitatea forței de muncă și aplicarea acestuia contribuie și mai mult la situația lor precară și permite apariția unor modele de afaceri frauduloase bazate pe flexibilizare, pe termen scurt și pe abuzul drepturilor lucrătorilor. De asemenea, impactul digitalizării asupra forței de muncă creează noi provocări și oportunități.
 • BNS, alaturi de alte organizatii sindicale europene, au contribuit de multi ani la dezvoltarea coeziunii sociale,  economice și teritoriale în Europa. Obiectivul nostru este de a asigura condiții de muncă și de viață decente, precum și o mobilitate echitabilă a tuturor categoriilor de lucrători transfrontalieri, un nivel ridicat de securitate socială și o impozitarea corectă a veniturilor. Dorim să putem răspunde cu succes provocărilor cu care se confruntă lucrătorii la nivel interregional, promovând solidaritatea între sindicaliști și făcând din sindicate actorii centrali ai coeziunii sociale, economice și teritoriale în Europa.
 • În UE, 1,4 milioane de lucrători frontalieri aduc o contribuție importantă la economia mai multor state membre, însă aceștia se confruntă cu probleme deosebite în ceea ce privește exercitarea dreptul lor la libera circulație transfrontalieră. Pandemia COVID a demonstrat lipsa de coordonare la nivel european și a confruntat lucrătorii, în special în regiunile de frontieră, cu unele probleme existențiale atât în viața lor profesională, cât și în cea privată. BNS detine un rol esențial în asigurarea de sprijin și consiliere cu privire la drepturile lucrătorilor transfrontalieri și de frontieră.

BNS contribuie în mod important la îmbunătățirea calității mobilității transfrontaliere, identificând obstacolele existente și garantând respectarea drepturilor lucrătorilor și, în special, a dreptului la tratament egal.

Acțiuni BNS pentru mobilitate echitabila

 1. Demersuri pentru îmbunătățirea aplicarii normelor privind mobilitatea forței de muncă, determinând Autoritatea Europeană a Muncii să intensifice inspecțiile transfrontaliere și implicarea partenerilor sociali la toate nivelurile. BNS va colabora cu CES si cu Autorității și va sustine necesitatea de a include în atribuțiile sale și alte directive UE relevante pentru mobilitatea forței de muncă;
 2. Apărarea principiului egalității de tratament și a controlului efectiv al acestuia ca parte a unei concluzii corecte a revizuirii regulamentelor UE privind coordonarea securității sociale și a evaluării directivelor privind detașarea și a punerii în aplicare a acestora. Instrumentele digitale, cum ar fi un card european de securitate socială, trebuie să îmbunătățească aplicarea transfrontalieră a acestor norme;
 3. Combaterea utilizării frauduloase a intermediarilor de pe piața muncii și a abuzurilor privind drepturile lucrătorilor în lanțurile de aprovizionare, solicitând un cadru juridic general al UE privind subcontractarea și colaborând cu ELA pentru a dezvolta abordări sectoriale în ceea ce privește evaluarea riscurilor și inspecțiile;
 4. Împuternicirea lucrătorilor mobili și migranți prin susținerea unor abordări bazate pe drepturi și a unor mecanisme de raportare în cadrul ELA și al Platformei de combatere a muncii nedeclarate.
 5. BNS, alaturi de CES, va solicita o finanțare permanentă dedicată din partea UE pentru sprijinul și consilierea sindicatelor care să ajute lucrătorii să își exercite și să își revendice drepturile în temeiul normelor UE privind mobilitatea.
 6. BNS va depune eforturi pentru consolidarea rolului politic în ceea ce privește obstacolele și barierele cadrului juridic, de exemplu, influențarea revizuirii în curs a Regulamentului 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială pentru a îmbunătăți drepturile lucrătorilor frontalieri;
 7. sprijin pentru crearea unui sistem specific de norme, de preferință la nivelul UE, pentru a depăși toate problemele de dublă impozitare care afectează prea des lucrătorii cu mobilitate ridicată;
 8.  încurajarea stabilirii unor acorduri de recunoaștere reciprocă a calității de membru pentru lucrătorii transfrontalieri și pentru lucrătorii frontalieri;
 9. Îmbunătățirea funcționării și a vizibilității Centrului BNS pentru lucratori mobili și promovarea înființării de noi centre unde este util și/sau necesar.

Fair Working Conditions - BNS

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057089454393

fair.png

Contact

Centrul BNS de informare, consiliere, orientare și servicii-suport acordate cetățenilor români aflați în scop de muncă în străinătate

Persoana de contact: Mirela Caravan, coordonatoarea Centrului

Adresa: str. Turturelelor 11A, etaj 3, sector 3, 030881, București.

Telefon: 021 313 59 74, 0724 046 455

email: international@bns.ro