Dialog Social

Dialogul social reprezintă toate tipurile de negocieri, consultări sau simple schimburi de informații între reprezentanți ai Guvernului, angajatorilor și lucrătorilor cu privier la teme de interes comun din domeniul politicii economice și sociale, potrivit definiției date de Organizația Internațională a Muncii. Aceeași definiție este atribuită dialogului social și de noua Lege a dialogului social, nr. 367 din anul 2022. Așadar, sunt integrate dialogului social atât informarea, consultarea, cât și negocierea colectivă.

Aceeași lege definește partenerii sociali: sindicate/organizaţii sindicale şi angajatori/organizaţii patronale, precum şi autorităţile administraţiei publice, care interacţionează în procesul de dialog social.

 

Dialog social vs. dialog civic

Dialogul civic reprezintă un cadru mai larg de dialog în care sunt incluși, alături de partenerii sociali și alți actori sociali, cum ar fi asociații sau fundații care reprezintă societatea civică. De exemplu, un astfel de for de dialog civic este Consiliul Economic si Social.

Dialogul social este bipartit și tripartit. Dialogul social bipartit se desfășoară între angajator sau organizație patronală, pe de o parte și sindicat, federație sindicală, confederație sindicală pe de altă parte.

Intră în această formă de dialog social informările și consultările pe care angajatorul le face către organizațiile sindicale ce-i reprezintă pe salariati, negocierea colectivă, activitatea din comisiile paritare ce monitorizează aplicarea contractului colectiv de muncă. Negocierea dintre organizațiile patronale și cele sindicale la nivel național, sectorial sau la nivel de grup de unități, inclusiv negocierea contractelor colective de muncă la aceste niveluri, se integrează tot în acest tip de dialog social. 

Dialogul social tripartit se desfășoară în cadru reglementat între organizațiile patronale, organizațiile sindicale și Guvern prin comisiile de dialog social. Forma în care se desfășoară de regulă dialogul tripartit este în cadrul comisiilor de dialog social ce functionează în baza legii în cadrul Ministerelor și al Prefecturilor.

De asemenea, pe lângă comisiile de dialog social functionează, cu rol similar, în cadrul unor instituții, consilii consultative tripartite, cu aceeași actori sociali, respectiv organizațiile patronale, organizațiile sindicale și reprezentantul instituției. Un astfel de consiliu consultativ tripartit funcționează spre exemplu la Inspecția Muncii.