Departamente

Pe lângă organele de conducere, în cadrul BNS funcționează permanent 8 departamente, în care activează salariați sau colaboratori. 

 

Departamentul Relaţii Internaţionale 

Acest departament gestionează relațiile internaționale ale BNS, cu instituții precum:  cele ale Uniunii Europene, Organizația Internațională a Muncii, instituții financiare, Ministere și instituții cu atribuții în domeniul afacerilor europene, etc. De asemenea, traduce materiale de interes general și identifică surse de finanțare.

Caravan Mirela, coordonatoare DRI

 mire

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tel: +40 21 316 27 98

 

 

 

Departamentul Finanţe, Contabilitate, Personal:

Acest departament asigură evidența financiar-contabilă, întocmește rapoarte financiare, urmărește încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli, asigură evidența personalului și a patrimoniului BNS și arhivează documente.

 

Departamentul Organizare, Comunicatii:

Acest departament asigură organizarea Congreselor și a Consiliilor Naționale, organizează activitatea filialelor județene ale BNS, organizează acțiunile de protest și evenimentele la care BNS este gazdă și asigură evidența organizațiilor membre BNS. De asemenea, departamentul actualizează și întreține baza de date a BNS.'

 

Departamentul Economic:

Departamentul Economic promovează și susține măsuri de politică fiscală, monetară, bugetară si politici salariale. De asemenea, întreține și dezvoltă relații cu instituțiile financiare internaționale, elaborează programe de dezvoltare, întocmește rapoarte bianuale privind evoluţiile economice, realizează studii în domeniul macro şi microeconomic și asigură asistenţă organizaţiilor membre BNS în negocierea contractelor colective de muncă.

 

Departamentul Juridic, Negocieri:

Acest departament studiază cadrul legislativ românesc, propune şi susţine modificări ale acestuia, în interesul membrilor şi organizaţiilor de sindicat. Departamentul Juridic are rolul și de a întreține relațiile cu partidele politice,  Parlamentul României, Ministerele şi instituţiile implicate direct în procesul legislativ. De asemenea, participă la negocierea contractelor colective de munca si asigură asistenţă juridică membrilor BNS în negocierea contractelor colective de muncă ori diverse litigii în care organizațiile sunt implicate.

 

Departamentul Social:

Departamentul Social realizează studii asupra politicii sociale, elaborează proiecte de modificare a actelor normative din domeniu și dezvoltă programe de protecție și educare a tinerilor. Departamentul Social dezvoltă și relațiile BNS cu Casele de Asigurări de Sănătate, Casele de Pensii, Inspecția Muncii și Ministerul Muncii.

 

Departamentul Educație, Cultură și Egalitate de şanse:

Acest departament întocmește și urmărește punerea în aplicare a programelor educaționale și atrage noi parteneri pentru organizarea de programe educaționale. De asemenea, realizează rapoarte bianuale privind evoluțiile de pe piața muncii, dezvoltă relațiile cu Ministerul Muncii, Agențiile de Ocupare a Forței de Muncă și Autoritatea Națională pentru Calificări. Departamentul promovează, susține și dezvoltă programe de protecție și educare a minorităților, a femeilor și egalitatea de gen și de șanse.

 

Departamentul Relatii publice si Media:

Departamentul Relații publice și Media asigură elementele de prezentare, organizează conferințe de presă, redactează comunicate/ informări de presă și întocmește revista presei zinic.