Featured

Semnal de alarmă tras de Federația Național a Lucrătorilor

Federația Națională a Lucrătorilor, semnalează opiniei publice faptul că Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale A.F.I.R. aplică o politică păguboasă în privinţa managementului resurselor umane cu implicaţii negative în implementarea PNS.

Astfel o parte a experţilor experimentaţi care au contribuit decisiv la implementarea Programului SAPARD si  a Programului Național de Dezvoltare Rurală au ales să se pensioneze anticipat, sau suspendat din funcţie pentru 1-2 ani, sau angajat la entităţi private, sau, au migrat către alte instituţii care gestionează fonduri europene.

Ce i-a determinat să ia aceste decizii radicale am aflat din discuţiile cu membrii de sindicat şi unele persoane în cauză.

  • Lipsa unui contract colectiv de muncă valabil(semnalat Ministerului Muncii);
  • Contractul individual de muncă nu include toate veniturile de natură salarială pe care angajatul le primeşte;
  • Venituri salariale incerte, afectate de diverse situaţii neimputabile angajatului.(deplasari pentru verificari tehnice, CM, etc..);
  • Lipsa unor condiţii de muncă normale şi în sigurnţă (aspecte constatate de Inspectoratul Teritorial de Muncă.);
  • Management defectuos, promovări politice, ocuparea funcţiilor de conducere prin delegari repetate, pe termen lung;
  • Blocarea carierei, lipsa perspectivei de promovare;
  • Acordarea unor califictive la evaluarea profesională care nu concordă cu realitatea;
  • Numarul mare de funcţii de conducere raportat la numarul funcţiilor de execuţie. Se menţin pe posturi şefi de serviciu cu 2-4 persoane de execuţie şi directori care nu au în subordine numarul minim de persoane prevazut de lege.
  • Sunt servicii si directii care au doar pe organigramă numarul legal de posturi de execuţie.În mod normal acestea trebuiau comasate sau desfiinţate;

În momentul da față când agricultura este în parte subfinanțată, politicile publice privind sectorul agricol sunt practic inexistente acționându-se pompieristic, coroborat cu lipsa de măsuri reale pentru sectorul agricol din România, drumul către dezastrul agriculturii este asigurat.

Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale fiind agenție de plăţi, ar trebui să fie condusă de persoane cu expertiză, lipsa de profesionalism la nivelul conducerii agenției constatată de către Corpul de Control din cadrul MADR (experienţa profesională necesară postului a fost obţinută prin delegări anterioare în cadrul agenţiei) nu va face altceva decât ca agenția să nu facă față provocărilor.  

Toate aspectele enumerate le-am adus la cunoștința conducerii agenției, dar este un dialog al surzilor, conducerea refuzând cu obstinență dialogul cu Sindicatul Lucrătorilor din Europa. Conducerea agenției duce politica ignoranței prin refuzurile repetate de dialog cu Sindicatul Lucrătorilor din Europa, membru al FNL, aceste refuzuri nu fac altceva decât să creeze nemulțumiri în rândul salariaților deoarece aceștia nu au cui să își poată exprima nemulțumirile legate de volumul de muncă, salarizare, etc.

În plină stare de austeritate toți directorii din AFIR se întâlnesc de azi până vineri la Cluj, Grand Hotel Italia de 5 stele pentru a discuta "pe proceduri".

Acest gen de discuții se pot organiza online fără probleme. Cine profită de acești bani cheltuiți cu găzduirea evenimentului?

Pe site-ul afir.ro la rubrica "comunicare" nu se spune nimic despre acest eveniment important. Știe doar direcţia de comunicare?

Pe 18 mai se organizează concurs pentru ocuparea a 80 de posturi vacante.

Agenția AFIR nu a transmis un comunicat de presă, nu a informat sindicatele, s-a mulțumit sa posteze un anunț pe site-ul afir.ro și sa afișeze pe geamul de la intrare, la interior.

Specializările solicitate pentru unele posturi sunt cel puțin surprinzătoare " mine, petrol și gaze sau inginerie geologică.”

Având în vedere aspectele semnalate, ținând cont de lipsa de dialog de care dă dovadă conducerea agenției, lipsa de perspectivă în cadrul instituției, de faptul că profesioniștii din cadrul agenției au fost nevoiți să plece din cadrul acesteia, având în vedere dezinteresul manifestat de conducerea acesteia și incertitudinile cu privire la veniturile membrilor noștri care foarte posibil să fie afectate de noile măsuri anunțate de Guvernul României, în situația în care conducerea agenției în continuare va nesocoti dispozițiile legale și nu va iniția un dialog real cu organizațiile sindicale, Federația Națională a Lucrătorilor împreună cu membri Sindicatului Lucrătorilor din Europa vor declanșa acțiuni de protest.

PREȘEDINTE,

 

Horațiu Raicu