BEX

Biroul Executiv este organul decizional de conducere al BNS. Acesta adoptă decizii în baza rezoluţiilor şi hotărârilor Congresului Naţional şi Consiliului Naţional. Biroul Executiv este constituit din membri aleși, membri desemnați și membri de drept. Membri aleși sunt președintele confederației, cei 5 vicepreședinți și secretarul general al organizației. Membri desemnați sunt formați din câte un vicepreședinte pentru fiecare sector de activitate și câte un reprezentant al filialelor județene ale BNS. Membrii de drept sunt reprezentați de câte un membru desemnat de fiecare federație membră a BNS care plătesc cotizație pentru cu cel puțin 10.000 de membri.

Biroul Executiv convoacă Congresul Național, Consiliul Național și Comisia de Cenzori, făcând propuneri pentru ordinea de zi a primelor două. Biroul Executiv răspunde pentru activitatea sa în fața Congresului Național și Consiliului Național. De asemenea, Biroul Executiv răspunde de patrimoniul BNS. Tot Biroul Executiv decide numirea sau revocarea președinților de filiale de județene.

 

 

Declarații de avere 2019

Declarații de avere BNS 2018

Declarații de avere BNS 2016 - început de mandat

Declarații de avere BNS 2016 - închidere mandat

Declarații de avere BNS 2016

Declarații de avere BNS 2015

Declarații de avere BNS 2014

Declarații de avere BNS 2013

Declarații de avere BNS 2012

Declarații de avere Federața Sportului Românesc